DRUŠTVENE MREŽE:

Campaign Don’t Worry – Student Works

Na mladima svijet ostaje. Stoga smo u novu kampanju Udruge Jedra „Ne brini“ uključili upravo studente odnosa s javnošću, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Prilažemo vam u nastavku njihove kreativne prijedloge.

Pristupnica