DRUŠTVENE MREŽE:

The effect of e-cigarettes on the lungs

E-cigarete su u zadnje vrijeme postale vrlo popularne. Zbog opće poznate činjenice da pušenje šteti plućima i uzrokuje rak, pojavile su se različite verzije cigareta koje su predstavljane kao manje štetne. Međutim, je li to tako?

Razlog zbog kojeg su elektroničke cigarete ili e-cigarete postale popularne je jer ne sadrže dim ili katran kao obične cigarete. Zbog toga se smatralo da su zdravije od običnih. Međutim, postoje brojne, druge štetne tvari koje ulaze u vaša pluća kada uvlačite dim električne cigarete, posebno kod onih s aromama. Primjerice, neke od tih opasnih kemikalija uključuju acetaldehid, akrolein i formaldehid. Ti aldehidi mogu uzrokovati plućne bolesti, kao i kardiovaskularne bolesti te suhi kašalj koji neće nestati. Osim toga, uzrokuju otežano disanje, glavobolju, groznicu, bolove i druge zdravstvene probleme. Pare također mogu iritirati vaše oči, kožu, nos i grlo. Diacetil stvara ožiljke na malenim zračnim vrećicama u plućima zbog čega dišni putevi postaju debeli i uski.

Godine 2016. dokazano je da e-cigarete sadrže različite emisije nikotina, aroma poput diacetila, kemikalija povezanih s ozbiljnom plućnom bolešću, hlapljive organske spojeve poput benzena koji se nalaze u ispušnim plinovima automobila, teških metala poput nikla, kositra i olova.

Također, Američka uprava za hranu i lijekove nije utvrdila da je ijedna e-cigareta sigurna i učinkovita u pomaganju pušačima da prestanu pušiti. Ako su pušači spremni prestati pušiti zauvijek, trebali bi koristiti provjerene metode koje ne ugrožavaju zdravlje dodatno i razgovarati sa svojim liječnikom o pronalaženju najboljeg načina  za njih.

Pristupnica