DRUŠTVENE MREŽE:

Liječenje kemoterapijom

Citostatska kemoterapija

Citostatska kemoterapija se primjenjuje u liječenju bolesnika s rakom pluća nekoliko desetljeća i donedavno je bila jedina metoda sustavnog liječenja. Danas se primjenjuje u različitim stadijima proširenosti bolesti, kod različitih vrsta tumora te u različitim fazama liječenja.

Primjenjuju se tzv. protokoli koji su medicinski standard u cijelome svijetu i koji uključuju citostatike novijih generacija. Poznat je velik broj citostatika koji se mogu svrstati u različite skupinei na temelju različitih  svojstava i mehanizama djelovanja.

Liječenje se provodi u ciklusima. Ciklus uključuje aplikaciju jednog (monoterapija) ili više lijekova (polikemoterapija) i to tijekom jednog ili više dana. Ciklusi se najčešće ponavljaju nakon nekoliko tjedana (kod većine protokola nakon tri tjedna).

Danas se citostatici najčešće primjenjuju intravenozno putem bolusa ili prolongirane infuzije. Kemoterapeutici nisu selektivni i djeluju na one stanice u tijelu koje se brzo dijele, što je karakteristika većine tumorskih stanica, ali i nekih normalnih stanica zdravih tkiva (spolnih, krvotvornih, stanicaprobavnog trakta).

Posljedično tome, kemoterapija može imati i karakteristična neželjena djelovanja, ali je podnošenje liječenja posljednjih godina značajno poboljšano napretkom i primjenom vrlo učinkovite suportivne terapije u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

  • Prof.dr.sc. Sanja Pleština
  • Voditelj odjela za rijetke tumore pluća, Zavoda za tumore pluća i sredoprsja
  • Klinike za plućne bolesti Jordanovac
  • KBC-a Zagreb

Pristupnica