DRUŠTVENE MREŽE:

Predsjednica Udruge Jedra - Udruga za pomoć oboljelima od raka pluća.

Sandra Karabatić – rođena u Splitu, 04. listopada 1974. godine. Srednju školu za medicinske sestre završila u  završila u Splitu, višu školu za medicinske sestre na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu, 2014. godine završila Sveučilišni studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Dobitnica Dekanove nagrade na Sveučilištu u Zagrebu za najbolju studenticu druge godine studija sestrinstva. 2019. godine upisuje doktorski studij pri Zdravstvenim studijima Sveučilišta u Mostaru.

Od 2011. godine glavna sestra Zavoda za tumore pluća i sredoprsja, Klinike za plućne bolesti Jordanovac, KBC-a Zagreb, a od 2017. godine asistent profesora na Zdravstvenom Veleučilišta u Zagreb (ZVU) i Viši asistent profesora na Sveučilištu u Mostaru. Organizator i predavač na tečajevima trajne edukacije za medicinske sestre i tehničare, kongrese stručnog društva Toraks. Član osnivačke skupštine Hrvatskog torakalnog društva – TORAKS, član organizacijskog odbora na kongresima TORAKS-a od 2011. godine; član stručnog odbora na konferenciji ZVU-a 2017. godine, član stručnog vijeća Hrvatske komore medicinskih sestara; član stručnog odbora IASLC WCLC 2016. (17th World Conference On Lung Cancer). Aktivni  sudionik na brojnim kongresima i tečajevima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 2009. godine sudjelovala u procesu donošenja Rezolucije o zloćudnim tumorima RH. Član povjerenstava za donošenje Nacionalnog plana za borbu protiv raka pri Ministarstvu zdravstva i radne skupine za izradu nacionalnog strateškog okvira za borbu protiv raka koji je jednoglasno donesen u Saboru 2020. godine.

31. listopada 2007. godine osniva udrugu Jedra uz potporu Hrvatske lige protiv raka kao krovne organizacije. Inicijativu za osnivanje pokrenuli su sami bolesnici, članovi njihovih obitelji i medicinski djelatnici koji se svakodnevno susreću s ovom bolesti. Od 2009. godine registrira Udrugu Jedra kao samostalnu organizaciju.

Glavna cilj osnivanja udruge Jedra je: zajedničko djelovanje svih društvenih sfera u borbi protiv raka, podizanje svijesti o problemima raka u široj javnosti, važnost rane dijagnoze, dostupnost novijih mogućnosti liječenja i potaknuti hrvatske državne institucije na donošenje Nacionalnog programa borbe protiv raka po uzoru na Europski parlament i Europsku komisiju. Sandra Karabatić od samog osnutka Udruge Jedra pokrenula brojne kampanje, konferencije za medije i peticije; podržala i sudjelovala u mnogobrojnim inicijativama, radionicama i konferencijama.

Najznačajniji projekti

2009. godine organizator informativno edukativne izložbe u Gliptoteci na temu 5 najčešćih sijela tumora, pod nazivom “Zajedno protiv raka”, u organizaciji udruga Jedra, Europa Donna i EuropaColon, pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Cilj kampanje: skrenuti pozornost na važnost zajedničkog djelovanja u borbi protiv raka i ukazati na važnost zajedničkog djelovanja svih društvenih sfera u borbi protiv raka, podizanje svijesti šire javnosti o raku, važnost rane dijagnoze, dostupnost najboljih tretmana i potaknuti hrvatsku državnu instituciju u donošenju Rezolucije o zloćudnim bolestima po uzoru na Europski parlament i Europsku komisiju, a naknadno i Nacionalni program za borbu protiv raka. Rezultati kampanje: Rezolucija o malignim bolestima usvojena u Hrvatskom saboru iste godine. Za tu kampanju je udruga Jedra dobila nagradu GRAND Prix 2010. godine: 4. dodjela godišnje nagrade HUOJ-a u kategoriji 1. Odnosi s javnošću u javnom sektoru: Zajedno protiv raka – edukativno informativna javna akcija – Premisa i udruga EuropaColon, Europa Donna Hrvatska i Jedra.

Organizator humanitarne modne revije i svečane tribine s temom “Od rezolucije o zloćudnim bolestima do nacionalnog programa”; organizator edukacija za pacijente i psihološku potporu oboljelima od raka pluća i drugih bolesti pluća. Autor, organizator i edukator projekta pod nazivom “Želim disati”. 2017. godine. U suradnji s još deset europskih zemalja autor i organizator projekta CELCAPANET, organizirala je “Train-the-trainer” seminar namijenjen liječnicima koji rade s oboljelima od raka pluća. Seminar pod nazivom “Doctor, we want to empower you!” u 2017. godini. Koautor priručnika “Živjeti s rakom pluća”, namjenjenih oboljelima i članovima njihovih obitelji; završila medijski trening – EDUCA mix.

Suradnja s međunarodnim organizacijama

Udruga Jedra ostvarila je suradnju s eng. European Lung Foundation (ELF) i aktivno sudjelovala na Internacionalnom kongresu eng. European Respiratory Society (ERS). Ostvarili suradnju s eng. Lung Cancer Europe (LuCE) i doprinjeli izradi dokumenta, koji je imao za cilj dobiti sliku dostupnosti terapijski opcija za rak pluća u Europskim zemljama. Udruga Jedra surađivala je s Koalicijom udruga u zdravstvu u projektu JACCO, koji je uključivao 12 zemalja; u organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu pozvani panelist na temu rak i COVID-19; u organizaciji Hrvatske lige protiv raka aktivni sudionik u projektu HEROIC; u organizaciji Farmabiz-a panelist u DIGITALK eventu na temu temelji onkološke skrbi moraju biti multidisciplinarna suradnja i koordinacija; u organizaciji Hrvatskog farmaceutskog društva, panelist i aktivni govornik na temu prevencija a ne komplikacija, te sudionik brojnih drugih aktivnosti i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama s ciljem unapređenja zdravstvene skrbi oboljelih od raka pluća.

 

Pristupnica